Oprette ny bruker eller endre bruker

Sist endret 2021-10-25
Stem her
  -  

Spørsmål

Hvordan opprette eller endre bruker i ProM


Svar

Høyreklikk  på linjen nede i ProM og velger UsersTrykk Ctrl>E for å aktivere "edit"
Trykk F4 for å legge til en ny linje og der skriver du inn brukerinformasjon.
Til høyre, under Groups, gir du de tilgangene brukeren trenger. Marker feltet og trykk F5.
Skal du legge til flere grupper trykker du F4 for å få opp nytt gruppefelt.

Trykk OK og OK