Standard katalog for lagring av dokument i Spektra

Sist endret 2021-09-02
Stem her
  -  

Spørsmål


Hvordan bestemme hvor spektra lagrer vedlegg/dokument.


Svar

Alle dokument kan lagres med full katalogangivelse. Men det er mulig å angi standard katalog for de enkelte typer dokument i spektra. F.eks. Artikkel (ART), Kundeordre (KO), Tegning (i artikkelbilde) (TEGN), Revisjonsdokument (i artikkelbilde) (REV) og flere.

Se vedlagte beskrivelse.