Stikkord: pakkseddel    låst 

Pakkseddel låst

Sist endret 2020-10-29
Stem her
  -  

Spørsmål

Når bruker skal kreditere en faktura får den dette spørsmålet, se bilde.
I dette tilfellet svarte kunden nei her og da er ikke pakkseddelen åpen mer.
Ville den vært åpen hvis hun hadde svart ja?


Svar

Det stemmer at pakkseddelen er låst når den er tilknyttet en faktura.
For å frigjøre pakkseddelen fra fakturaen, gjør følgende.

* Gå til gjeldende faktura
* (1) Sett bildet i endremodus med Ctrl + E
* (2) Klikk på knappen Paffsedeler for å få opp vinduet med tilknyttede pakksedler
* (3) Merk gjeldende pakkseddel og trykk F3 for å slette denne
* (4) Bekreft sletting av pakkseddel.

Nå forsvinner pakkseddelen fra fakturaen, og den er igjen åpen.